ח' תשרי, תשע"ז
10 אוקטובר 2016
313/2016
כתבה אפרת אוירבך


 

​הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מפיקה סדרה של מדדים לאפיון הרשויות המקומיות בישראל לפי תכונות שונות, במטרה לסייע בגיבוש מדיניות ובקבלת החלטות. משנות ה-00 מחושב מדד חברתי-כלכלי של אוכלוסיית הרשויות המקומיות. בשנת 2002 פורסם מדד הפריפריאליות של רשויות מקומיות, ובשנת 2014 - מדד הקומפקטיות של עיריות ומועצות מקומיות.

קומפקטיות של מועצות אזוריות[1] נמדדת כממוצע המרחקים בדרך הכביש הקצרה ביותר בין יישובי המועצה לבין מרכזה התפעולי (המקום שבו נמצאים משרדי המועצה האזורית).


 


 


 


 


 


 

[1] מועצה אזורית - רשות מקומית הכוללת יישובים כפריים אחדים. לפעמים נכללים בתחומי מועצה אזורית גם יישובים עירוניים, לדוגמה קיסריה )שנכללת במועצה אזורית חוף הכרמל( וכפר חב"ד )שנכלל במועצה אזורית עמק לוד(. חלק מהיישובים העירוניים האלה מקבלים מעמד של מועצה מקומית במועד מאוחר יותר. במועצה אזורית נכללים יישובים שיש להם נציגות במועצה, וגם יישובים הנמצאים בתחום המוניציפלי של המועצה אך אין להם נציגות בה. {{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}