כ"א סיון, תשע"ו
27 יוני 2016
196/2016

לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 
בקרב בני 20 ומעלה

  • בשנת 2015 כ-691 אלף בני 20 ומעלה דיווחו כי הם נפגעו מעברות מסוגים שונים במהלך השנה שקדמה לסקר (שיעור של 13.1% נפגעים).
  • ​שיעור הנפגעים בקרב האוכלוסייה הערבית נמוך בהשוואה לשיעור בקרב יהודים ואחרים (9.8% ו-13.7%, בהתאמה). בקרב שתי קבוצות האוכלוסייה - העברה השכיחה ביותר ממנה נפגעים בני 20 ומעלה היא עברת גנבה (שיעור היפגעות של 4.6% בקרב יהודים ואחרים ו-4.7% בקרב ערבים).
  • כ-300 אלף משקי בית (12% מכלל משקי הבית בישראל) נפגעו במשך השנה שקדמה לסקר מעברת רכוש כלפי דירת המגורים או כלי הרכב העומד לרשות משק הבית. נתון זה מהווה עליה די משמעותית ביחס לנתון מסקר 2014 (אז נפגעו כ-8.8% ממשקי הבית).
  • בכ-79 אלף משקי בית שבהם יש ילדים עד גיל 18 (7.6% מכלל משקי הבית שבהם יש ילדים) לפחות אחד מהילדים נפגע מעברות מסוגים שונים.
  •  תחושת הביטחון ללכת לבד בשעות החשכה באזור המגורים של תושבי ירושלים היא הנמוכה ביותר מבין הערים הגדולות בישראל המונות מעל 200 אלף תושבים. כ-71% מתושבי ירושלים בני 20 ומעלה הרגישו בטוחים/ בטוחים מאוד ללכת לבדם בשעות החשכה באזור מגוריהם. לשם השוואה - השיעור הכלל ארצי עומד על 81%. ​


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}