כ"ב סיון, תשע"ו
28 יוני 2016
198/2016
כתב חיים פורטנוי, תחום סטטיסטיקה של חינוך והשכלה


 
 • ממוצע הציונים בישראל נמוך מממוצע ה-OECD בכל אחד משלושת התחומים שנמדדו.
  • באוריינות קריאה - הממוצע בישראל 255 לעומת 268 בממוצע ה-OECD, והיא מדורגת במקום ה-28 מבין 34 מדינות.
  • באוריינות מתמטית - הממוצע בישראל 251 לעומת 263 בממוצע ה-OECD, והיא מדורגת במקום ה-29 מבין 34 מדינות.
  • בפתרון בעיות בסביבה מתוקשבת[​1] - הממוצע בישראל 274 לעומת 279 בממוצע ה-OECD, והיא מדורגת במקום ה-24 מבין 29 מדינות.
 • שיעור חסרי מיומנויות תקשוב בסיסיות בישראל (14%) דומה לשיעור בממוצע ה-OECD (15%).
 • פיזור הציונים בישראל הוא מהגבוהים ביותר מבין המדינות המשתתפות והגבוה ביותר מבין מדינות ה-OECD.
 • בישראל נמדד פער גדול מאד בין יהודים לערבים.
  • בשלושת התחומים, ממוצע ציוני היהודים דומה בגודלו לממוצע ה-OECD.
  • בשלושת התחומים, ממוצע ציוני הערבים נמוך במידה ניכרת מממוצע ציוני היהודים; גודל הפער עומד על 50-40 נקודות.
  • שיעור גדול מקרב הערבים הם חסרי מיומנויות תקשוב בסיסיות. שיעור זה עומד על 34% בקרב הערבים, לעומת 9% בקרב היהודים.
 • הציון הממוצע של המשתתפים הצעירים גבוה מזה של המשתתפים המבוגרים בשלושת התחומים בכל המדינות.
  • שיעור חסרי מיומנות תקשוב עולה עם העלייה בקבוצת הגיל. בקרב היהודים מגמה זו נרשמת החל מגיל 40. בקרב הערבים, שיעור חסרי מיומנות תקשוב גדול בכל הגילאים משיעורם בקרב יהודים, ומגמת העלייה האמורה חדה יותר ובאה לידי ביטוי כבר מגיל 30.
 • בישראל קיים פער בין גברים לנשים רק באוריינות מתמטית. באוריינות קריאה ובפתרון בעיות בסביבה מתוקשבת לא נרשם פער בין המינים.
 • ישנם פערים גדולים במיומנויות בין בעלי רמות שונות של השכלה. בקרב בעלי השכלה מתחת לתיכונית יש שיעור גבוה של אוכלוסייה ללא מיומנות במחשב (59%), לעומת 5% בקרב בעלי השכלה על-תיכונית וגבוהה.
 • הציון הממוצע באוריינות קריאה של משיבים שאינם בכוח העבודה, נמוך מהציון הממוצע של אלה השייכים לכוח העבודה. לעומת זאת, אין פער מובהק בציון בין מועסקים לבלתי מועסקים.
 • ככל שרמת המיומנות גבוהה יותר, כך השכר גבוה יותר. השכר הממוצע ברוטו של בעלי רמת אוריינות קריאה גבוהה עומד על 16,312 ש"ח, לעומת 8,552 ש"ח בלבד בקרב בעלי רמת קריאה נמוכה.
 • רמות שכר נמוכות במיוחד נמצאו בקרב מי שדיווחו שהם חסרי ניסיון במחשב (6,726 ש"ח בממוצע).
 • בפתרון בעיות בסביבה מתוקשבת ניכרים הבדלים בין חרדים ליהודים שאינם חרדים. שיעור החרדים ברמות הבינוניות-גבוהות הוא כמחצית משיעור זה בקרב יתר האוכלוסייה היהודית (19% ו-37%, בהתאמה).


[1] המבחן בפתרון בעיות בסביבה מתוקשבת הועבר רק למשתתפים שנותבו למסלול ממוחשב (למסלול זה נותבו בעלי מיומנויות תקשוב בסיסיות אשר לא ביקשו לעבור למסלול מודפס). לכן, הממוצעים בתחום זה משקפים את רמת המיומנות של אוכלוסייה זו בלבד.


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}