י"ב אלול, תשע"ו
15 ספטמבר 2016
284/2016

לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 
על פי נתוני המגמה של החודשים יוני-אוגוסט 2016

  • ​עלייה של 20.7% במשרות הפנויות (בחישוב שנתי)

  • אחוז המשרות הפנויות[​1] עלה ל- 4.0% (בממוצע)

על פי נתונים מקוריים:

  • בחודשים יוני-אוגוסט נרשמה ירידה בביקוש לעובדי מכירות כ8.7 אלף משרות פנויות לעומת 9.3 אלף משרות פנויות באומדן קודם.

[1​] אחוז משרות פנויות = (משרות פנויות/(משרות פנויות + משרות שכיר)) * 100{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}