כ' חשון, תשע"ז
21 נובמבר 2016
353/2016
כתב דניאל רואש , תחום אינדיקטורים כלכליים
לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 
על פי נתוני המגמה של החודשים אוגוסט-אוקטובר 2016

  • ירידה של 5.6% במשרות הפנויות (בחישוב שנתי)
  • אחוז המשרות הפנויות[1] הוא 3.8% (בממוצע)

על פי נתונים מקוריים:

  • ירידה במספר המשרות הפנויות בתעשייה
 
[1] אחוז משרות פנויות = (משרות פנויות/(משרות פנויות + משרות שכיר)) * 100


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}