ו' אדר א', תשע"ו
15 פברואר 2016
036/2016
כתבה מוריאל שפיר, תחום מדדי איכות חיים ותוצרים סטטיסטיים רוחביים
לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


על פי נתוני מגמה של החודשים נובמבר 2015 - ינואר 2016

  • ירידה של 3.9% משרות פנויות (בחישוב שנתי)
  • אחוז משרות פנויות[*] התייצב לרמה של 3.4% (בממוצע)

 

על פי נתונים מקוריים:

בעקבות המצב הביטחוני (בחודשים נובמבר - ינואר) נמשך הביקוש הגבוה למאבטחים (מעל 3.4 אלף משרות פנויות). (ראה תרשים 12).

[*] אחוז משרות פנויות = (משרות פנויות/(משרות פנויות + משרות שכיר)) * 100{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}