כ' חשון, תשע"ז
21 נובמבר 2016
354/2016
כתב מרק פלדמן, תחום סגן מנהל אגף בכיר מיקרו כלכלה
לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 
​בהודעה זו כל הנתונים הם נתונים מנוכי עונתיות


סדרות נתונים מנוכי עונתיות מבוססות בחלקן על נתוני העבר מסקר כוח אדם במבנה הרבעוני, ולכן בעתיד ייתכנו שינויים בסדרות אלה לאחר שהן יוחלפו באופן מלא בסדרות המבוססות על נתוני סקר כוח אדם במבנה החודשי.
יצוין כי אחוז הפקידה בחודש אוקטובר 2016 (71.2%) היה נמוך מהממוצע החודשי מתחילת השנה (77.3% בממוצע בחודשים ינואר-ספטמבר 2016). זאת עקב מספר ימי העבודה הנמוך שהיה בחודש זה בשל חגי ישראל.

 
באוקטובר 2016 (ללוחות הירחון סקרי כוח אדם 10/2016)

  • אחוז הבלתי מועסקים מכוח העבודה בקרב בני 15 ומעלה - 4.5% (לעומת 5.0% בספטמבר 2016).
  • ​אחוז בני 15 ומעלה בכוח העבודה - 64.1% (לעומת 64.4% בספטמבר 2016).
  • שיעור התעסוקה (אחוז המועסקים מכלל האוכלוסייה) בקרב בני 15 ומעלה - 61.2% (ללא שינוי לעומת ספטמבר 2016).
  • אחוז הבלתי מועסקים מכוח העבודה בקרב בני 64-25 - 3.9% (לעומת 4.2% בספטמבר 2016).
  • אחוז בני 64-25 ומעלה בכוח העבודה - 80.1% (לעומת 80.2% בספטמבר 2016).
  • שיעור התעסוקה בקרב בני 64-25 - 76.9% (לעומת 76.8% בספטמבר 2016).
  • אחוז המועסקים שעבדו בהיקף מלא בדרך כלל מכלל המועסקים - 78.0% (לעומת 77.8% בספטמבר 2016).


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}