י"ח אב, תשע"ו
22 אוגוסט 2016
260/2016

לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 
בהודעה זו כל הנתונים הם נתונים מנוכי עונתיות

סדרות נתונים מנוכי עונתיות מבוססות בחלקן על נתוני העבר מסקר כוח אדם במבנה הרבעוני, ולכן בעתיד ייתכנו שינויים בסדרות אלה לאחר שהן יוחלפו באופן מלא בסדרות המבוססות על נתוני סקר כוח אדם במבנה החודשי.
 

ביולי 2016 (ללוחות הירחון סקרי כוח אדם 7/2016)

  • אחוז הבלתי מועסקים מכוח העבודה בקרב בני 15 ומעלה - 4.7% (ללא שינוי לעומת יוני 2016).

  • אחוז בני 15 ומעלה בכוח העבודה - 64.4% (לעומת 64.2% ביוני 2016).

  • שיעור התעסוקה (אחוז המועסקים מכלל האוכלוסייה) בקרב בני 15 ומעלה - 61.3% (לעומת 61.1% ביוני 2016).

  •  אחוז הבלתי מועסקים מכוח העבודה בקרב בני 64-25 - 4.0% (לעומת 3.9% ביוני 2016). 

  •  אחוז בני 64-25 ומעלה בכוח העבודה - 80.1% (לעומת 79.8% ביוני 2016).

  • ​שיעור התעסוקה בקרב בני 64-25 - 76.9% (לעומת 76.7% ביוני 2016).

אחוז המועסקים שעבדו בהיקף מלא בדרך כלל מכלל המועסקים - 77.6%
(לעומת 78.2% ביוני 2016).{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}