ט"ו אייר, תשע"ו
23 מאי 2016
151/2016
כתב מרק פלדמן, תחום סגן מנהל אגף בכיר מיקרו כלכלה
לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 

נתונים מנוכי עונתיות

סדרות נתונים מנוכי עונתיות מבוססות בחלקן על נתוני העבר מסקר כוח אדם במבנה הרבעוני, ולכן בעתיד ייתכנו שינויים בסדרות אלה לאחר שהן יוחלפו באופן מלא בסדרות המבוססות על נתוני סקר כוח אדם במבנה החודשי.

באפריל 2016

  • אחוז הבלתי מועסקים מכוח העבודה בקרב בני 15 ומעלה – 4.9% (לעומת 5.3% במרס 2016).
  • אחוז בני 15 ומעלה בכוח העבודה - 64.4% (ללא שינוי לעומת מרס 2016).
  • שיעור התעסוקה (אחוז המועסקים מכלל האוכלוסייה) בקרב בני 15 ומעלה – 61.2% (לעומת 60.9% במרס 2016).
  • אחוז הבלתי מועסקים מכוח העבודה בקרב בני 64-25 - 4.4% (לעומת 4.5% במרס 2016). 
  • אחוז בני 64-25 ומעלה בכוח העבודה – 80.5% (לעומת 79.8% במרס 2016).
  • שיעור התעסוקה בקרב בני 64-25 – 76.9% (לעומת 76.3% במרס 2016)
  • אחוז המועסקים שעבדו בהיקף מלא בדרך כלל מכלל המועסקים – 78.4% (לעומת 77.7% במרס 2016).{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}