כ"ו אדר ב' ב, תשע"ו
05 אפריל 2016
090/2016

לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 
​ב-25 השנים שחלפו מאז פירוקה של בריה"מ (לשעבר) חוותה ישראל גל עלייה המוני שהביא עמו יותר ממיליון עולים. נקודת ציון זו היא הזדמנות טובה להתבונן במאפיינים הדמוגרפיים, החברתיים והכלכליים של אוכלוסיית העולים שעלו לישראל מאז 1990.

דמוגרפיה:

עולי בריה"מ (לשעבר) מהווים 77% מסך העולים שהגיעו לישראל בשנים 2015-1990, בת ים, אשקלון ואשדוד מובילות באחוז גבוה של עולים, יותר נשים עלו מגברים, גיל הנישואין של העולות עולה בהדרגה ובשיעור הפריון הכולל של העולים חלה עלייה רציפה

  • אוכלוסיית עולי ברה"מ (לשעבר) בשנת 2014: בסוף 2014 חיו בישראל 754.5 אלף עולים שהגיעו מבריה"מ (לשעבר). מתוכם כ-335.9 אלף (45%) גברים וכ-418.6 אלף (55%) נשים. שיעור העולים מקרב אוכלוסיית היהודים ואחרים[​1] היה 11%, ושיעורם מקרב כלל האוכלוסייה היה 9%.
  • בסוף 2014 מנתה אוכלוסיית אזרחי ישראל שמוצאם[2] בבריה"מ (לשעבר) 985.6 אלף איש.
  • המצב המשפחתי של אוכלוסיית העולים שונה מעט מזה של אוכלוסיית היהודים והאחרים. נכון לסוף 2013, 73% מהעולים בני 29-25 היו רווקים ו-49% מהעולות היו רווקות, (לעומת 63% מהרווקים ו-46% מהרווקות בקרב כלל אוכלוסיית היהודים ואחרים). כמו כן, 20% מהעולים בני 49-45 היו גרושים ו-29% היו גרושות (לעומת 14% ו-19% בקרב היהודים והאחרים, בהתאמה).
  • בשנת 2014 גרו רוב העולים בערים הגדולות (המונות יותר ממאה אלף תושבים).עולי ברה"מ (לשעבר) בשנים 2015-1990

  • העולים[​3] מבריה"מ (לשעבר) היו 77% מסך העולים שהגיעו לישראל בשנים 2015-1990: מתוך כ-1,343,000 עולים שהגיעו לישראל בשנים אלה, כ-1,040,000 היו עולים מבריה"מ (לשעבר).
  • עלייה זו מורכבת מרוב של נשים (53%) לעומת גברים (47%).
  • עלייה זו מתאפיינת בהרכב גילים מבוגר יחסית, הגיל החציוני היה 33.5 שנים.
[1] יהודים ואחרים - יהודים, נוצרים לא-ערבים וחסרי סיווג דת במרשם האוכלוסין.

[2] מוצא/ארץ מוצא היא ארץ לידתו של מי שנולד בחו"ל או ארץ לידת אב של ילידי ישראל.

[​3] כולל עולים, עולים בכוח ותיירים ששינו את מעמדם לעולים או לעולים בכוח; לא כולל אזרחים עולים.


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}