כ"ו ניסן, תשע"ו
04 מאי 2016
127/2016


 
  • ההכנסה הריאלית הלאומית הפנויה לנפש עלתה בשנת 2014 ב-1.7% לעומת השנה הקודמת והגיעה לרמה הגבוהה של 119% ביחס לשנת 2000.  
  • בשנת 2014 החוב הממשלתי כאחוז מהתמ"ג בישראל (65%) היה נמוך מהחוב של צרפת (85%), ספרד (88%), הממלכה המאוחדת (94%), ארצות הברית (98%) ואיטליה (127%), אך גבוה בהשוואה לגרמניה (48%), צ'כיה (46%), שוודיה (44%), טורקיה (37%), שווייץ (21%) ונורבגיה (17%).
  • בין השנים 2011-2008 חלה עלייה מתונה באי-השוויון בהכנסות נטו בישראל (מדד ג'יני), ולאחר מכן חלה ירידה במדד עד שנת 2013. אולם, למרות מגמת הירידה במדד ג'יני, בהשוואה הבינלאומית ליתר מדינות ה-OECD, ישראל ממוקמת במקום גבוה יחסית לפני ארצות הברית, טורקיה, מקסיקו וצ'ילה.
  • בשנת 2013 ההכנסה הכספית השנתית נטו לנפש סטנדרטית הייתה 91,604 ש"ח,  והיא עלתה ב-5% לעומת השנה הקודמת, במחירי 2013. בתוך כך, ההכנסה הכספית השנתית נטו לנפש סטנדרטית במשקי בית יהודיים גבוהה פי שניים מאותה הכנסה במשקי בית ערביים.
  • בשנת 2013 החוב של משקי בית כאחוז מהתמ"ג בישראל (47%( היה נמוך באופן משמעותי בהשוואה לרוב מדינות ה-OECD; לדוגמה, ספרד (79%), צרפת (63%), גרמניה (56%) ואיטליה (49%). עם זאת, בכמה מדינות נרשם חוב משקי בית קטן לעומת ישראל; לדוגמה, פולין (35%), סלובקיה (32%) והונגריה (31%).
  • 58% מבני 20 ומעלה היו מרוצים ממצבם הכלכלי בשנת 2014. גברים ונשים בשיעור דומה (59% ו-57%, בהתאמה). יהודים מרוצים ממצבם הכלכלי יותר מערבים (60% לעומת 48%, בהתאמה).


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}