ל' אדר א', תשע"ו
10 מרץ 2016
062/2016
כתבו מירי בן טולילה (תחום מאזן תשלומים ומסחר בינ"ל), טאינה פודלוב- טרחטנברג
לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 

 בשנת 2015 (נתונים מקוריים):

  • העודף בחשבון השוטף הסתכם ב-13.8 מיליארד דולר, זאת בהמשך לעודף של 11.2 מיליארד דולר בשנת 2014 ועודף של 8.5 מיליארד דולר בשנת 2013.
  • עודף בחשבון הסחורות והשירותים של 8.5 מיליארד דולר, לאחר עודף של 5 מיליארד דולר בשנה קודמת, ועודף של 5.2 מיליארד דולר בשנת 2013.
  • יצוא הסחורות והשירותים ירד ב-6.6% בהשוואה לשנת 2014 והסתכם ב-92.2 מיליארד דולר, ביבוא הסחורות והשירותים נרשמה ירידה גדולה יותר (10.7%) והוא הסתכם ב-83.7 מיליארד דולר.
  • גידול של 23.6 מיליארד דולר בהשקעות הפיננסיות של תושבי ישראל בחו"ל, זאת בהמשך לגידול של 25.7 מיליארד דולר בשנת 2014 וגידול של 22.9 מיליארד דולר בשנת 2013.
  • ההשקעות הפיננסיות של תושבי חו"ל בישראל עלו ב-9.5 מיליארד דולר, בהמשך ל- 9.7 מיליארד דולר בשנת 2014, ולאחר עליה של 13.4 מיליארד דולר בשנת 2013.
  • יתרות מטבע החוץ של ישראל עלו ב-7.3 מיליארד דולר, בדומה לעלייה של 7.4 מיליארד דולר בשנה הקודמת, ולעומת גידול של 4.4 מיליארד דולר בשנת 2013, והסתכמו בסוף השנה ב-90.6 מיליארד דולר[​1].
  • חוב חיצוני נטו: עודף נכסים על התחייבויות בסך 118.1 מיליארד דולר בסוף שנת 2015.

 ברבעון הרביעי של שנת 2015:

  • העודף בחשבון השוטף- לאחר ניכוי עונתיות- הסתכם ב-3.6 מיליארד דולר, בדומה לרבעון הקודם.
  • ההשקעות של תושבי ישראל בחו"ל עלו ב-10.4 מיליארד דולר בהשוואה לעליה של 2.5 מיליארד ברבעון הקודם.
  • ההשקעות של תושבי חו"ל בארץ עלו ב-7.1 מיליארד דולר לאחר ירידה של 0.8 מיליארד דולר ברבעון הקודם.

[1] כולל שינויים בערך הנכסים הנובעים מתנודות בשערי החליפין או במחירי הנכסים המוחזקים.{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}