י' סיון, תשע"ו
16 יוני 2016
183/2016
כתבה מירי בן טולילה, תחום מאזן תשלומים ומסחר בינ"ל
לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 
ברבעון הראשון של שנת 2016:

  • העודף בחשבון השוטף* הסתכם ב-3.3 מיליארד דולר, בהמשך לעודף של  3.2 ברבעון הקודם.
  • מאזן הסחורות והשירותים* הסתכם בעודף של 2.4 מיליארד דולר, בהמשך לעודף של 2.0 ברבעון הקודם.
  • יצוא הסחורות והשירותים* עלה ב-1.3% בהשוואה לרבעון הקודם והסתכם ב-23.2 מיליארד דולר.
  • יבוא הסחורות והשירותים* ירד ב-0.7% בהשוואה לרבעון הקודם והסתכם ב-20.7 מיליארד דולר.
  • בהשקעות נטו של תושבי ישראל, בניירות ערך זרים סחירים, חלה עלייה של 0.6 מיליארד דולר, זאת בהשוואה לעלייה של 2.5 מיליארד דולר בארבעת הרבעונים הקודמים.
  • השקעות נטו של תושבי חו"ל, בניירות ערך ישראלים סחירים, עלו ב-2.1 מיליארד דולר לעומת עלייה של 5.2 מיליארד דולר ברבעון הקודם.
  • יתרות מטבע החוץ של ישראל עלו ב- 3 מיליארד דולר, לעומת עלייה ממוצעת של 1.8 מיליארד דולר בארבעת הרבעונים הקודמים, והסתכמו בסוף מרס[​1] ב- 94.8 מיליארד דולר.
  • חוב חיצוני נטו: עלייה בעודף הנכסים על התחייבויות, העודף הסתכם בכ-119 מיליארד דולר בהשוואה ל-105 ברבעון המקביל אשתקד.[​1] כולל שינויים בערך הנכסים הנובעים מתנודות בשערי החליפין או במחירי הנכסים המוחזקים.​{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}