י"ד כסלו, תשע"ז
14 דצמבר 2016
381/2016

לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 
​ ברבעון השלישי של שנת 2016:

העודף בחשבון השוטף* הסתכם ב-2.8 מיליארד דולר, בהמשך לעודף של 3.5 ברבעון הקודם.
מאזן הסחורות והשירותים* הסתכם בעודף של 1.5 מיליארד דולר, בהמשך לעודף של 1.8 ברבעון הקודם.
יצוא הסחורות והשירותים* הסתכם ב-23.9 מיליארד דולר, בדומה לרבעון הקודם.
יבוא הסחורות והשירותים* עלה ב-1.7% בהשוואה לרבעון הקודם והסתכם ב-22.5 מיליארד דולר.
בהשקעות ישירות של תושבי ישראל בחו"ל חלה עליה של 8.6 מיליארד דולר, בהשוואה לממוצע של 2.5 בארבעת הרבעונים הקודמים.
השקעות נטו של תושבי חו"ל, בניירות ערך ישראלים סחירים, עלו ב-4.3 מיליארד דולר לעומת ירידה של 1.7 מיליארד דולר ברבעון הקודם.
יתרות מטבע החוץ של ישראל עלו ב-1.3 מיליארד דולר, לאחר עלייה ממוצעת של 2.3 מיליארד דולר בארבעת הרבעונים הקודמים, והסתכמו בסוף ספטמבר  ב-98.4 מיליארד דולר.
חוב חיצוני נטו: עלייה בעודף הנכסים על התחייבויות, העודף הסתכם ב-125 מיליארד דולר בהשוואה ל-107 ברבעון המקביל אשתקד.* בדולרים שוטפים ובניכוי השפעת העונתיות.


לוחות

לידיעת הקוראים, בחודש יוני עודכנו נתוני מאזן התשלומים של ישראל לשנים 2011 עד 2015 פירוט נוסף בסוף ההודעה.{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}