ט' חשון, תשע"ז
10 נובמבר 2016
340/2016

לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 

  • מדד אמון הצרכנים באוקטובר עומד על 12%- (בספטמבר 15%-), ומהווה המשך למגמת השיפור בערך המדד מאז אוקטובר 2015.
  • בקרב האוכלוסייה הערבית עומד המדד על 25%- ומצביע על פסימיות רבה יותר לעומת האוכלוסייה היהודית, שאצלה ערך המדד הוא 10%-.
  • בקרב אלה שאינם מועסקים עומד המדד על 20%- ומצביע על פסימיות רבה יותר לעומת המועסקים, שאצלם ערך המדד הוא 8%-.
  • ברוב מדינות ה-OECD שנבחנו, ערך מדד אמון הצרכנים הוא שלילי במהלך השנתיים האחרונות, למעט מדינות סקנדינביה שבהן ערך המדד מוסיף להיות חיובי באוקטובר 2016 כמו בשנתיים הקודמות.

באוקטובר 2016 עומד מדד אמון הצרכנים היחסי על 119. ערך המדד מראה על מגמת שיפור, החל מיוני 2013 שבו עמד המדד על  41. {{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}