ב' אייר, תשע"ו
10 מאי 2016
135/2016
כתבו נורית דוברין (תחום סקר חברתי וסקר ארוך טווח), עידית שמחיוף (תחום מיקרו כלכלה )
לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 
  • מדד אמון הצרכנים באפריל עומד על 16%- (בחודש הקודם 14%-).
  • בקרב האוכלוסייה הערבית עומד המדד על 23%- ומצביע על פסימיות רבה יותר לעומת האוכלוסייה היהודית[1], שאצלה ערך המדד הוא 14%-.
  • בקרב הלא מועסקים עומד המדד על 23%- ומצביע על פסימיות רבה יותר לעומת המועסקים, שאצלם ערך המדד הוא 12%-.
  • בקרב חסרי תעודת בגרות עומד המדד על 20%- ומצביע על פסימיות רבה יותר לעומת בעלי תעודה אקדמית, שאצלם ערך המדד הוא 13%-.
  • ברוב מדינות ה-OECD שנבחנו, ערך מדד אמון הצרכנים הוא שלילי במהלך 3 השנים האחרונות, למעט מדינות סקנדינביה שבהן ערך המדד מוסיף להיות חיובי באפריל 2016 כמו בשנתיים הקודמות.
  • מדד אמון הצרכנים היחסי באפריל עומד על 109 (בחודש הקודם עמד על 115). 
[​1] כולל גם נוצרים לא ערבים וחסרי סיווג דת.


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}