ז' אב, תשע"ו
11 אוגוסט 2016
244/2016
כתבו עידית שמחיוף (תחום מיקרו כלכלה ), נורית דוברין (תחום סקר חברתי וסקר ארוך טווח)
לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 
  • מדד אמון הצרכנים ביולי עומד על 11%- (בחודש הקודם 15%-), ומצביע על מגמת שיפור מאז אוקטובר 2015.
  • המאזן המתייחס לשינוי הצפוי במספר המובטלים במדינה עלה ביולי ל-21%-, לאחר שבחודש הקודם עמד על 27%-. 
  • ברוב מדינות ה-OECD שנבחנו, ערך מדד אמון הצרכנים הוא שלילי במהלך השנתיים האחרונות, למעט מדינות סקנדינביה שבהן ערך המדד מוסיף להיות חיובי ביולי 2016 כמו בשנתיים הקודמות.

מדד אמון הצרכנים היחסי ביולי עומד על 121 (בחודש הקודם עמד על 112), ומצביע על מגמת שיפור ב-3 השנים האחרונות. {{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}