א' אדר א', תשע"ו
10 פברואר 2016
033/2016
כתבו נורית דוברין (תחום סקר חברתי וסקר ארוך טווח), עידית שמחיוף (תחום מיקרו כלכלה )
לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 
  • מדד אמון הצרכנים בינואר עומד על 16%- (בחודש הקודם 18%-).
  • בקרב אלה שאינם מועסקים עומד ערך המדד על 23%- ומצביע על פסימיות רבה יותר לעומת המועסקים, שאצלם עומד ערך המדד על 13%-.
  • מדד אמון הצרכנים השתפר ב-3 השנים האחרונות, ובשנת 2015 (ממוצע שנתי) הוא עמד על 20%-.
  • השיפור באמון הצרכנים מתבטא במרבית הגורמים המרכיבים את המדד, בעיקר בהערכת השינוי הצפוי במצב הכלכלי במדינה (שבה עלה המאזן מערך של %34- לערך של 18%-) ובהערכת השינוי הצפוי במצב הכלכלי של משק הבית (מערך של %10- לערך של  %1-).
  • מדד אמון הצרכנים היחסי בינואר עומד על 110 (בחודש הקודם עמד על 103).
  • הממוצע השנתי של מדד אמון הצרכנים היחסי ב-2015 עמד על 96 והוא גבוה מהממוצע השנתי ב-2014, שעמד על 77, ומהממוצע ב-2013 שהיה אף נמוך יותר - 67.


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}