ג' סיון, תשע"ו
09 יוני 2016
172/2016

לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 
  • מדד אמון הצרכנים במאי עומד על 13%- (בחודש הקודם 16%-).
  • בקרב הלא מועסקים עומד המדד על 18%- ומצביע על פסימיות רבה יותר לעומת המועסקים, שאצלם ערך המדד הוא 11%-.
  • בקרב חסרי תעודת בגרות עומד המדד על 19%- ומצביע על פסימיות רבה יותר לעומת בעלי תעודת בגרות או תעודה על תיכונית ולעומת בעלי תעודה אקדמית, שאצלם ערך המדד הוא 9%- ו-11%-, בהתאמה.
  • ברוב מדינות ה-OECD שנבחנו, ערך מדד אמון הצרכנים הוא שלילי במהלך השנתיים האחרונות, למעט מדינות סקנדינביה שבהן ערך המדד מוסיף להיות חיובי במאי 2016 כמו בשנתיים הקודמות.
  • ​מדד אמון הצרכנים היחסי במאי עומד על 102 (בחודש הקודם עמד על 109). 


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}