ג' ניסן, תשע"ו
11 אפריל 2016
095/2016
כתבו נורית דוברין (תחום סקר חברתי וסקר ארוך טווח), עידית שמחיוף (תחום מיקרו כלכלה )
לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 
  • מדד אמון הצרכנים במרץ עומד על 14%- (בחודש הקודם 17%-).
  • בקרב האוכלוסייה הערבית עומד המדד על 24%- ומצביע על פסימיות רבה יותר לעומת האוכלוסייה היהודית[1], שאצלה ערך המדד הוא 12%-.
  • ברוב מדינות ה-OECD  שנבחנו, ערך מדד אמון הצרכנים הוא שלילי במהלך 3 השנים האחרונות, למעט מדינות סקנדינביה שבהן ערך המדד מוסיף להיות חיובי במרץ 2016 כמו בשנתיים הקודמות.
  • מדד אמון הצרכנים היחסי במרץ עומד על 115 (בחודש הקודם עמד על 105).
[1​] כולל גם נוצרים לא ערבים וחסרי סיווג דת.


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}