י"א כסלו, תשע"ז
11 דצמבר 2016
377/2016
כתבו עידית שמחיוף (תחום מיקרו כלכלה ), נורית דוברין (תחום סקר חברתי וסקר ארוך טווח)
לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 
  • מדד אמון הצרכנים בנובמבר עומד על 11%- (באוקטובר 12%-), ומהווה המשך למגמת השיפור בערך המדד מאז אוקטובר 2015.
  • בקרב אלה שאינם מועסקים עומד המדד על 19%- ומצביע על פסימיות רבה יותר לעומת המועסקים, שאצלם ערך המדד הוא 8%-.
  • ברוב מדינות ה-OECD שנבחנו, ערך מדד אמון הצרכנים הוא שלילי במהלך השנתיים האחרונות, למעט מדינות סקנדינביה שבהן ערך המדד מוסיף להיות חיובי בנובמבר 2016 כמו בשנתיים הקודמות.
  • ​בנובמבר 2016 עומד מדד אמון הצרכנים היחסי על 121. ערך המדד מראה על מגמת שיפור, החל מיוני 2013 שבו עמד המדד על  41. 


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}