י"ד תמוז, תשע"ו
20 יולי 2016
224/2016

לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 

  • ברבעון השני של 2016 הערכת המנהלים במאזן הפעילות הכוללת חיובית ועומדת על 17.4%.
  • בשאלון מלונאות, יותר מ-85% מהמנהלים ציינו כמגבלה חמורה או מתונה את המגבלה "מחסור בהזמנות תיירים" ויותר מ- 75% ציינו את המגבלה "המצב הביטחוני בישראל" כמגבלה חמורה או מתונה. 
  • בשאלון בינוי, כשליש מהמנהלים ציינו את המגבלות "מחסור בקרקע זמינה לבנייה", "מחסור בעובדים מקצועיים (בעבודות רטובות)" ו"עיכובים בקבלת היתרים/אישורים" כמגבלות חמורות.
  • ​​ברבעון השני ציפיות המנהלים לגבי שער החליפין של דולר ארה"ב בעוד שנה (בממוצע 3.90 ש"ח לדולר) היו גבוהות הן מציפיותיהם בעוד שלושה חודשים (3.81 ש"ח לדולר) והן משער הדולר היציג הממוצע באותו רבעון (3.82 ש"ח לדולר). ​


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}