ג' אב, תשע"ו
07 אוגוסט 2016
238/2016
כתב דניאל רואש , תחום אינדיקטורים כלכליים
לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 


יולי 2016

  • יציבות במאזן הכללי[1] (18.6%).

  • בניתוח פעילות העבר בתעשייה (פרק השאלון השואל על חודש יוני לעומת מאי) חלה ירידה משמעותית במאזני הנטו כך שממוצע המאזנים של השאלות בפרק זה(מכירות, ייצור, תעסוקה) ירד מ 4.5 בחודש יוני לנתון שלילי של 1- בחודש הנוכחי. 

  • שיעור ניצולת הייצור[2] בתעשייה ממשיך לעלות (84.5%)
[1] מאזן הפעילות הכוללת מתבסס על השאלה: "מה להערכתך מצבה העסקי/כלכלי של החברה נכון להיום?"

[2] נצולת הייצור מודדת את ניצול אמצעי הייצור המותקנים במפעל - מכונות וציוד כיחס בין התפוקה בפועל לבין התפוקה הפוטנציאלית שניתן לייצר אם אמצעי הייצור מנוצלים במלואם.{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}