כ"ט סיון, תשע"ו
05 יולי 2016
202/2016
כתבו דניאל רואש (תחום אינדיקטורים כלכליים), מוריאל שפיר (תחום מדדי איכות חיים ותוצרים סטטיסטיים רוחביים)
לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 

יוני 2016

  • עליה קלה במאזן הפעילות הכוללת¹ (18.6%).
  • בכל השאלונים למעט מסחר קמעונאי חל שיפור בהערכות המנהלים לעומת החודש הקודם וכל ההערכות חיוביות.
  •  במלונאות חל שיפור בהערכת המנהלים הכוללת (8.5%) לעומת החודש הקודם (3.2%-) והיא הפכה לחיובית.
  • שיעור ניצולת הייצור בתעשייה הינו הגבוה ביותר מתחילת הסקר (83.9%)


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}