כ"ח אייר, תשע"ו
05 יוני 2016
165/2016
כתבה מוריאל שפיר, תחום מדדי איכות חיים ותוצרים סטטיסטיים רוחביים
לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 
מאי 2016

  • ירידה קלה במאזן הפעילות הכוללת[1] (15.8%).
  •  בכל השאלונים חלה הרעה בהערכת המנהלים לעומת החודש הקודם ורוב ההערכות חיוביות ( מלבד בשאלון מלונאות). 
  •  במלונאות חלה הרעה בהערכת המנהלים הכוללת (-3.2%) לעומת חודש קודם (3.7%) והיא הפכה לשלילית.
[1]מאזן הפעילות הכוללת מתבסס על השאלה: "מה להערכתך מצבה העסקי/כלכלי של החברה נכון להיום?"


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}