ט' סיון, תשע"ו
15 יוני 2016
179/2016
כתבה לנה אוסטרובסקי, תחום תיירות
לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 
ברבע הראשון של שנת 2016

נתונים מקוריים

  • פדיון מלונות התיירות הסתכם ב-1.9 מיליארד ש"ח במחירים שוטפים, 40% מזה התקבל מתיירים (לוח 1).
  • מספר המשרות במלונות התיירות היה כ-34 אלף בממוצע לחודש - עלייה של 2% בהשוואה לרבע הראשון אשתקד (לוח 2).

    ​נתונים מנוכי עונתיות  ומגמה לעומת אותה תקופה אשתקד (לוח 1,לוח א) :

  • לפי נתוני מנוכי עונתיות ברבע הראשון של  2016  לעומת התקופה מקבילה אשתקד נרשמה עלייה  של 4% בסך הפדיון שנבעה מעלייה של 6% בפדיון מישראלים .
  • 37% מהפדיון מתיירים התקבל ממלונות בתל אביב-יפו ועוד 28% ממלונות בירושלים. בתל אביב –יפו הפדיון מתיירים עלה ב 3% ובמלונות בירושלים נרשמה ירידה של 3% בפדיון מתיירים
  • 51% מהפדיון מישראלים, מקורו במלונות באילת ובשפת ים המלח.
  • מנתוני מגמה בפדיון מישראלים , שחושבה ע"ס החודשים ינואר-מרץ 2016, עולה שבחישוב השנתי נרשמה עלייה של 5% בפדיון מישראלים ,בהמשך לעלייה של 3% שהתקבלה על סמך שלושת החודשים הקודמים.
  • מנתוני מגמה בפדיון מתיירים שחושבה ע"ס החודשים ינואר-מרץ 2016, עולה שבחישוב השנתי נרשמה ירידה של 3% ,לעומת יציבות שהתקבלה על סמך שלושת החודשים הקודמים.


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}