י"ד כסלו, תשע"ז
14 דצמבר 2016
382/2016
כתבה לנה אוסטרובסקי, תחום תיירות
לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 

ינואר-ספטמבר 2016

נתונים מקוריים:

 • פדיון מלונות התיירות הסתכם ב-7.6 מיליארד ש"ח במחירים שוטפים, מזה 37% היה פדיון מתיירים (לוח 1).
 • מספר המשרות במלונות התיירות היה כ-36 אלף בממוצע לחודש, בדומה לתקופה המקבילה  אשתקד (לוח 2).

  נתונים מנוכי עונתיות (לוח 1, לוח א) :

 • הפדיון מתיירים ירד באחוז אחד והפדיון מישראלים עלה ב-3%. כתוצאה מכך נרשמה עלייה של כאחוז אחד בסך הפדיון, לעומת אותה תקופה אשתקד.
 • 37% מהפדיון מתיירים התקבל ממלונות בתל אביב-יפו ועוד 27% - ממלונות בירושלים.
 • הפדיון מתיירים ירד ב-3% בתל אביב-יפו וב-4% - בירושלים, לעומת אותה תקופה אשתקד.
 • 49% מהפדיון מישראלים, מקורו במלונות באילת ובשפת ים המלח.

  נתוני מגמה (לוח א) :

 • נתוני המגמה של הפדיון מישראלים: על סמך הרבעון השלישי של 2016, נרשמה ירידה שנתית של 4%, ואילו בחישוב על סמך הרבעון השני, נרשמה עלייה שנתית של 3%.
 • ​נתוני המגמה של הפדיון מתיירים: על סמך הרבעון השלישי של 2016, נרשמה  עלייה  שנתית של 14%, ואילו בחישוב על סמך הרבעון השני, נרשמה עלייה שנתית של 12%.


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}