כ' סיון, תשע"ו
26 יוני 2016
195/2016

לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 

מרס-מאי 2016 (נתוני מגמה בחישוב שנתי)

  • עלייה של 2.9% (במחירים קבועים) בסך כל פדיון רשתות השיווק(1), לאחר עלייה של 4.4% בשלושת החודשים דצמבר 2015 - פברואר 2016 (לוח 1).
  • עלייה של 7.1% (במחירים קבועים) בפדיון של רשתות המזון, לאחר עלייה של 4.8% בחודשים דצמבר 2015 - פברואר 2016 (לוח 2).


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}