ט"ו אדר א', תשע"ו
24 פברואר 2016
048/2016

לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 
נובמבר 2015 -ינואר 2016 (נתוני מגמה בחישוב שנתי)

  • עלייה של 3.7%  (במחירים קבועים) בסך כל פדיון רשתות השיווק[1], לאחר עלייה של 4.0% בשלושת החודשים אוגוסט - אוקטובר 2015 (לוח 1).
  • עלייה של 0.8%  (במחירים קבועים) בפדיון של רשתות המזון, לאחר ירידה של 0.4% בחודשים אוגוסט - אוקטובר 2015 (לוח 2).

בשנת 2015

  • גדל סך הפדיון של רשתות השיווק במחירים קבועים ב-2.4%, בהשוואה ל-2014; זאת בהמשך לעלייה של 2.0% בשנת 2014.
  • בפדיון של רשתות המזון חל גידול של 0.6%, במחירים קבועים, בהשוואה ל-2014; זאת בהמשך לעלייה של 1.0% בשנת 2014.    ​[1] רשת שיווק: מספר חנויות (לפחות 3) של אותה רשת המוכרות מוצרים מכל ענפי המסחר (כולל מזון). 


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}