ט"ו שבט, תשע"ו
25 ינואר 2016
021/2016
כתבה רחל בן יוסף, תחום תעשייה ועסקים
לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 

אוקטובר -דצמבר 2015 (נתוני מגמה בחישוב שנתי)

  • עלייה של 0.7% (במחירים קבועים) בסך כל פדיון רשתות השיווק(1), לאחר עלייה של 0.5% בשלושת החודשים יולי - ספטמבר 2015 (לוח 1).
  • ירידה של 0.5% (במחירים קבועים) בפדיון של רשתות המזון, לאחר ירידה של 2.1% בחודשים יולי - ספטמבר 2015 (לוח 2).

בשנת 2015

  • גדל סך הפדיון של רשתות השיווק במחירים קבועים ב-2.3%, בהשוואה ל-2014;
    ​זאת בהמשך לעלייה של 2.0% בשנת 2014.
  • בפדיון של רשתות המזון חל גידול של 0.6%, במחירים קבועים, בהשוואה ל-2014;
    זאת בהמשך לעלייה של 1.0% בשנת 2014.


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}