כ"ח חשון, תשע"ז
29 נובמבר 2016
367/2016
כתבה מוריה ג'ורג'י, תחום בריאות ותנועה טבעית
לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 
 • בשנת 2014 נרשמו 18,646 פניות של נשים לוועדות להפסקת היריון. 98.9% מהן אושרו על ידי הוועדות.
 • שיעור הפניות לוועדות להפסקת היריון ב-2014 היה 9.7 (ל-1,000 נשים בגילים 49-15). שיעור זה נמצא במגמת ירידה משנת 1988 (18.6).
 • שיעורי הפניות לוועדות להפסקת היריון של הנשים המוסלמיות (6.5 ל-1,000 נשים) והדרוזיות (7.5) נמוכים יותר מאלו של היהודיות (10.0) ושל הנוצריות הערביות (11.5). השיעורים של הנוצריות האחרות (שאינן ערביות) והנשים ללא סיווג דת הם הגבוהים ביותר (28.7 ו-16.0, בהתאמה).
 • ב-9.6 מתוך כל 100 הריונות ידועים הייתה פנייה לוועדה להפסקת היריון. יחס זה** נמצא במגמת ירידה מתמדת משנת 1988 (15.2).
 •  9.9%מהפניות הן של נערות עד גיל 19.
 • 45.5% מהפניות הן של נשים נשואות, 42.6% - של רווקות, 11.1% - של גרושות ו-0.6% - של אלמנות.
 • 86.6% מהפניות היו בשליש הראשון של ההיריון (עד לסוף השבוע ה-12).
 • סעיף החוק השכיח לאישור הפסקות היריון הוא היריון מחוץ לנישואין (51.7% מהפניות).
   19.4% מהפניות נתמכות בסעיף "סיכון למום גופני או נפשי בעובר".
 • 30% מהפניות לוועדות להפסקת היריון בשנת 2014 היו של נשים שפנו בעבר לוועדה לשם הפסקת היריון.
 • בהשוואה למדינות אחרות בעולם, יחס הפניות לוועדות להפסקת היריון ל-100 לידות חי נמוך בישראל (10.6), ומשקף את הפריון הגבוה יחסית בישראל.
* הפניות נעשו על פי חוק העונשין (הפסקת היריון) 1977 .כל הנתונים המופיעים בהודעה מבוססים על הפסקות היריון חוקיות. 

** יחס הפניות לוועדות להפסקת היריון מתוך 100 הריונות ידועים, הכוללים לידות חי ופניות לוועדות להפסקת היריון. מדד זה משלים את המדד של שיעור הפסקות היריון, שמשמעותו מס' הפניות מתוך אוכלוסיית הנשים בגיל הפריון 49-15.


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}