כ"א שבט, תשע"ו
31 ינואר 2016
026/2016
כתבה רחל בן יוסף, תחום תעשייה ועסקים


 
שנת 2015* (נתונים מקוריים במחירים קבועים)

  • עלייה של 8.9% בסך כל הרכישות בכרטיסי אשראי
  • עלייה של 10.4% מוצרים ושירותים אחרים
  • עלייה של 4.6% ברכישות מזון ומשקאות (כולל שירותי אוכל)
  • עלייה של 8.6% ברכישות מוצרי תעשייה
  • עלייה של 9.9% ברכישות שירותים  


*  בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד.


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}