י"ט חשון, תשע"ז
20 נובמבר 2016
352/2016

לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 
  • 81% מבני 20 ומעלה חשים ביטחון במידה רבה או במידה רבה מאוד ללכת לבדם באזור מגוריהם בשעות החשכה. כך חשים 90% מהגברים ו-72% מהנשים. מבין הערים הגדולות, בירושלים נרשם השיעור הנמוך ביותר (71%), בהשוואה לשיעור בערים תל אביב-יפו, חיפה, ראשון לציון, אשדוד, פתח תקווה, באר שבע ונתניה (שבהן השיעור נע בין 78% ל-80%)
  • במרבית חודשי השנה (2015) נע שיעור החשים ביטחון ללכת לבדם בשעות החשכה בין 80% ל-85%. בחודש נובמבר (בעיצומו של גל טרור שהתרחש בעיקר בחודשים אוקטובר-דצמבר) נרשם שיעור נמוך של תחושת ביטחון - רק 74% ציינו שהם חשים בטוח ללכת לבדם באזור מגוריהם בשעות החשכה.
  • 85% מבני 20 ומעלה אינם חוששים להיפגע מאלימות באזור מגוריהם (חוששים במידה מועטה או אינם חוששים כלל). 89% מהגברים ו-82% מהנשים הביעו עמדה זאת. מבין הערים הגדולות, השיעור הנמוך ביותר נמצא בנתניה (75%), ואילו השיעור הגבוה ביותר נמצא בפתח תקווה (87%).
  • 87% מבני 20 ומעלה חשים ביטחון אישי, באופן כללי, באזור מגוריהם (במידה רבה או במידה רבה מאוד). באזור יהודה והשומרון נמצא השיעור הגבוה ביותר (89%) לעומת השיעור הנמוך ביותר במחוז ירושלים (81%).


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}