י"ג טבת, תשע"ח
31 דצמבר 2017
387/2017

לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 

על פי אומדני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה:

ב-31 לדצמבר 2017 נאמדת אוכלוסיית ישראל בכ-8.793 מיליון תושבים.

6.556 מיליון הם יהודים (74.6% מכלל האוכלוסייה), 1.837 מיליון - ערבים (20.9%) ו-400 אלף - אחרים (4.5%).

במהלך שנת 2017 גדלה אוכלוסיית ישראל ב-1.9%. 82% מהגידול נבע מריבוי טבעי ו-18% ממאזן ההגירה הבין-לאומית.

במהלך השנה נולדו כ-180 אלף תינוקות (73.8% יהודים, 23.3% ערבים ו-2.9% אחרים).

כ-27 אלף עולים חדשים הגיעו לישראל במהלך שנת 2017.{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}