י"ג טבת, תשע"ח
31 דצמבר 2017
389/2017
כתבה נעמי פריש צחמן, תחום חשבונות לאומיים
לקבלת הסברים נא לפנות למרכז למידע סטטיסטי 02-6592666 info@cbs.gov.il


 

העלייה בתוצר בשנת 2017 משקפת עליות בהוצאה לצריכה פרטית, בהוצאה לצריכה ציבורית,

בהשקעות בנכסים קבועים וביצוא הסחורות והשירותים.

  • עלייה של 3.0% בסך התוצר המקומי הגולמי ועלייה של 1.0% בתוצר לנפש
  • עלייה של 3.0% בהוצאה לצריכה פרטית ועלייה של 1.1% בהוצאה לצריכה פרטית לנפש
  • עלייה של 2.8% בהוצאה לצריכה ציבורית
  • עלייה של 2.3% ביצוא הסחורות והשירותים
  • עלייה של 2.7% בהשקעות בנכסים קבועים


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}