ג' סיון, תשע"ז
28 מאי 2017
149/2017

לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 

לרגל חג השבועות, מציגה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה נתונים עדכניים על החלב והדבש בישראל. הנתונים הם על התפוקה והצריכה, ייבוא וייצוא של מוצרי חלב ודבש ומחירי חלב ומוצריו בישראל:

  • תפוקת החלב הכוללת בשנת 2016 נאמדה בכ-1,474 מיליון ליטר, עלייה של 5.5% לעומת שנת 2015, וזאת לעומת ירידה של 5.8% בשנת 2015 לעומת שנת 2014.

  • התנובה הממוצעת לפרה עמדה בשנת 2016 על 11,970 ק"ג חלב לשנה, עלייה של  1.7% לעומת 2015. תנובת החלב לפרה בישראל היא הגבוהה ביותר בעולם.

  • תפוקת הדבש נאמדה בשנת 2016 בכ-2,500 טון, ירידה של 17% לעומת שנת 2015, וזאת בהמשך לירידה של 6.2% בשנת 2015. הירידה בכמות הדבש בשנים 2014- 2016 נבעה בעיקר ממיעוט משקעים שגרמו למחסור בפריחה בעונת האביב.

  • בשנת 2016 ירד מחיר החלב המפוסטר ב-1.6% (דצמבר 2016 לעומת דצמבר 2015). מחיר הדבש לעומת זאת, עלה בשנה זו ב-2.3% (דצמבר 2016 לעומת דצמבר 2015).

  • בשנת 2016 הסתכם ייבוא של חמאה, שמנים וממרחים מתוצרת חלב ב- 11.3 מיליון דולר, גידול של כ- 70%  בהשוואה לשנת 2015.


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}