כ"ה תמוז, תשע"ז
19 יולי 2017
207/2017
כתבו ליאור זיסמן (תחום מרשם עסקים), אורי עטר (תחום עסקים - כלכלה)
לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 

עסקים פעילים

  • בשנת 2016 היו בישראל כ-565,500  עסקים פעילים[1] וכ-3,678,800  משרות שכיר של עובדים ישראלים וזרים במשק הישראלי.

  • בכ-51% מהעסקים הפעילים ב-2016 לא מועסקים שכירים. מבין העסקים הפעילים המעסיקים שכירים בשנת 2016, בכ-70% היו עד 4 משרות שכיר ובכ-92% - עד 20 משרות שכיר.

"לידות עסקים"

  • בשנת 2016 נולדו כ-51,400 עסקים חדשים, שהם כ-9.1% מסך כל העסקים הפעילים[2] בשנה זו. אחוז לידות דומה נמדד גם בשנת 2014 ו-2015 (9.1% ו-8.9% בהתאמה).

  • בכ-58% מהעסקים שנולדו ב-2016 לא מועסקים שכירים.
    מבין העסקים שבהם מועסקים שכירים ושנולדו בשנת 2016, כ- 76% הנם עסקים שבהם עד 4 משרות שכיר וכ-97% הנם עסקים שבהם עד 20 משרות שכיר.

  • בגין העסקים שנולדו ב-2016 נוספו בשנה זו כ-85,700 משרות שכיר, שהן כ-2.3% מסך משרות השכיר בכלל העסקים הפעילים2 בשנה זו.

פתיחות וסגירות של עסקים

  • בשנת 2016 נפתחו כ-55,200 עסקים ונסגרו כ-41,700 עסקים, כלומר נוספו כ-13,500 עסקים במגזר העסקי. זאת, בהשוואה לתוספת של כ-13,750 עסקים שנרשמה בשנת 2015 ושל כ-10,450 עסקים שנרשמה בשנת 2014.

הישרדות עסקים

  • כ-88% מהעסקים שנולדו בשנת 2015 שרדו גם את שנת פעילותם השנייה (שנת 2016).

  • כ-33% מהעסקים שנולדו בשנת 2005 שרדו גם את שנת פעילותם השתיים-עשרה (שנת 2016). אחוז ההישרדות הנמוך ביותר (15.2%) בשנת הפעילות השתיים-עשרה, נמצא בענפי שירותי האירוח והאוכל (סדר I).

 

[1] יחידת עסק הוגדרה כפעילה בשנת הפעילות הקלנדרית אם נרשמה עבורה פעילות חיובית בחודש אחד לפחות באותה שנה. פעילות חיובית יכולה להירשם בפדיון חיובי, בתשומות חיוביות ו/או במספר חיובי של מספר משרות שכיר.
[2] למעט ענפים 84-83 (מינהל מקומי, מינהל ציבורי וביטחון; ביטוח לאומי חובה), 97 (משקי בית כמקומות תעסוקה) ו-99 (ארגונים וגופים חוץ-מדינתיים), אשר עבורם לא חושבו לידות של עסקים, בהתאם להגדרות ה-Eurostat וה-OECD.


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}