כ"ט ניסן, תשע"ז
25 אפריל 2017
106/2017

לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 

לרגל חג הנביא שועייב - חגה של העדה הדרוזית שחל ב- 24.4.2017, מפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה נתונים על האוכלוסייה הדרוזית החיה בישראל.​

 • בסוף שנת 2016, מנתה אוכלוסיית הדרוזים בישראל כ-139 אלף נפש (נתונים ארעיים).

 • בסוף שנת 2015, היישובים עם מספר הדרוזים הגדול ביותר היו דאלית אל-כרמל (16.3 אלף) וירכא (16.0 אלף).

 • שיעור הפריון הכולל (מספר הילדים הממוצע שאישה צפויה ללדת במהלך חייה) בשנת 2015 עמד על 2.2 ילדים בממוצע לאישה דרוזית. שיעור הפריון הכולל בקרב הנשים הדרוזיות נמצא במגמת ירידה מאמצע שנות השישים. שיא הפריון, 7.9 ילדים לאישה, נמדד בשנת 1964. בשנת 1990 היה השיעור 4.1 ילדים לאישה, בשנת 2000- 3.1 ובשנת 2010 -2.5.

 • בשנת 2016 היו בישראל כ-36 אלף משקי בית שבראשם עמד דרוזי, והם היוו כ-1.4% מכלל משקי הבית בישראל.

 • גודל משק הבית הממוצע בשנת 2016 נאמד בכ-4.0 נפשות, גבוה יותר ממשקי בית יהודיים ונוצריים (3.1), וקטן מזה של משקי בית מוסלמיים (4.7).

 • בשנת 2016 היו 35.6 אלף משקי בית של דרוזים, מהם 81.6% משקי בית עם מועסקים, גבוה מזה של המוסלמים 78.1% ומשל הנוצרים 80.0%.

 • בשנת תשע"ו (2015/16) למדו 5.1 אלף סטודנטים דרוזים בכל המוסדות להשכלה גבוהה בישראל. בהשוואה לשנה הקודמת (תשע"ה - 2014/15) מספרם עלה ב-10.8%.

 • מקרב כלל הסטודנטים שלמדו בשנת תשע"ו באוניברסיטאות בישראל, [1] שיעורם של הדרוזים עמד על 1.5%. באוניברסיטת חיפה שיעורם היה הגבוה ביותר (5.9%) ולאחריה הטכניון (2.1%).

 • הגיל החציוני של הסטודנטים הדרוזים לקראת תואר ראשון היה 23.1 שנים, בהשוואה ל-25.4 שנים בקרב כלל הסטודנטים הלומדים לתואר זה.

 • מקצועות הלימוד [2] שבהם שיעוריהם היחסיים של הדרוזים היו גבוהים משמעותית בהשוואה לשיעורם הכללי באוכלוסייה הם: הנדסה גיאודטית (9.9%), הנדסת תחבורה ותעבורה, הנדסה וניהול משאבי מים (9.4% כל אחד), מערכות מידע ניהוליות (8.7%).

 • בין השנים תש"ע (2009/10) לתשע”ה (2014/15), עלה מספרם של מקבלי תואר ראשון דרוזים ב- 12%, אך במספר מקבלי תואר שני הדרוזים חלה עלייה דרמטית מ-75 מוסמכים בתש"ע ל-217 מוסמכים בתשע”ה – פי 2.79

[1] לא כולל האוניברסיטה הפתוחה.

[2] במקצועות לימוד שאותם למדו 50 סטודנטים ויותר.{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}