ח' אלול, תשע"ז
30 אוגוסט 2017
253/2017

לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 
 • בסוף שנת 2016 נאמדה האוכלוסייה המוסלמית בישראל ב-1.524 מיליון נפש, שהם 17.7% מכלל תושבי ישראל. זהו גידול של 36 אלף תושבים לעומת סוף שנת 2015.
 • שיעור הגידול השנתי של האוכלוסייה המוסלמית בשנת 2016 עמד על 2.4%, בדומה לשלוש השנים האחרונות.
 • בעיר ירושלים נמצא הריכוז הגדול ביותר של תושבים מוסלמים; כ-320 אלף, שהם 21% מכלל המוסלמים בישראל ו-36.2% מכלל תושבי העיר. היישוב השני בגודלו מבחינת מספר התושבים המוסלמיים הוא רהט, ובו מתגוררים 64.3 אלף מוסלמים.
 • שיעור הפריון הכולל (מספר הילדים הממוצע שאישה צפויה ללדת במהלך חייה) באוכלוסייה המוסלמית ירד מ-4.7 ילדים לאישה בשנת 2000 ל- 3.29 ילדים לאישה בשנת 2016, בהשוואה ל- 3.16 ילדים לאישה יהודייה, 2.05 לאישה נוצרייה ו-2.21 לאישה דרוזית).
 • האוכלוסייה המוסלמית היא אוכלוסייה צעירה; אחוז הילדים בה גבוה ואחוז הקשישים - נמוך. כ-35% מהאוכלוסייה המוסלמית הם בגיל 14-0 (534.3 אלף) ורק 3.9% מהם בגיל 65 ומעלה (59.8 אלף).
 • כ-34% ממשקי הבית שבראשם עמד/ה מוסלמי/ת מונים 6 נפשות או יותר, בהשוואה לכ-10% בלבד ממשקי הבית שבראשם עמד/ה יהודי/יה.
 • אחוז ההשתתפות בכוח העבודה בשנת 2016 בקרב מוסלמים בני 15 ומעלה היה 43.2% (63.6% בקרב גברים ו-23.8% בקרב נשים). יש לציין כי אחוז השתתפות של הנשים המוסלמיות נמוך משמעותית בהשוואה לאחוז זה בקרב יהודיות, נוצריות ודרוזיות (66.2%, 48.4% ו-33.7%, בהתאמה).
 • אחוז הבלתי מועסקים בקרב מוסלמים בגילים 15 ומעלה היה 6.7%, גבוה מאשר בקרב היהודים, הנוצרים והדרוזים (4.6%, 4.4% ו-6.2%, בהתאמה).
 • בכ-14% ממשקי הבית המוסלמיים כל בני משק הבית מועסקים, לעומת 45.8% ממשקי הבית היהודיים   כ-28% ממשקי הבית הנוצריים וכ-20% ממשקי הבית הדרוזיים.
 • בשנת הלימודים תשע"ו למדו בחינוך היסודי והעל-יסודי 384,437 תלמידים מוסלמים (מהם 5,108 תלמידים למדו בחינוך העברי, והשאר בחינוך הערבי).
 • שיעור המוסלמים בקרב כלל מקבלי התארים בישראל בשנה זו עלה ל-7.7% (לעומת 7.3% בשנה הקודמת ו-6.7% בשנה שלפניה), אך שיעורם בקרב מקבלי התארים עדיין היה נמוך משמעותית בהשוואה לשיעורם בקרב כלל אוכלוסיית ישראל (18.8% בגילאים הרלוונטיים[1] - באמצע שנת 2015).
 • סך ההוצאה החודשית הממוצעת לתצרוכת במשקי בית מוסלמים מסתכמת ב-13,202 ₪ לעומת  15,930 ₪ במשקי בית יהודים.


 

[1] גילאי 22-32 המהווים 75% מכלל המוסלמים מקבלי התארים.


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}