כ"ה אב, תשע"ז
17 אוגוסט 2017
244/2017
כתבה מירב כ"ץ
לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 
  • ההוצאה הלאומית לבריאות, במחירים קבועים, עלתה בשנת 2016 ב-3.7% לעומת 2015.
  • בשנת 2016 היווה המימון הפרטי 36% מההוצאה הלאומית לבריאות, בדומה ל-2015.
  • 24% מההוצאה הלאומית לבריאות ממונו על ידי מס בריאות ו-38% מומנו מתקציב המדינה, בדומה ל-2015.
  • אחוז ההוצאה הלאומית השוטפת לבריאות (ללא השקעות) מהתוצר המקומי הגולמי בישראל (7.2%) היה נמוך מממוצע ההוצאה השוטפת לבריאות במדינות ה-OECD (9.0%).


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}