כ"ח אב, תשע"ז
20 אוגוסט 2017
246/2017
כתבה נעמה שטיינברג, תחום חשבונות ההוצאה לשירותים חברתיים
לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 

בשנת 2016 (אומדן מוקדם)

  • ההוצאה הלאומית לחינוך הסתכמה ב-94.8 מיליארד ש"ח במחירים שוטפים שהם 7.8% מהתוצר המקומי הגולמי, בדומה לשנת 2015. ההוצאה הלאומית לחינוך עלתה ב-5.0%, במחירים קבועים, לעומת שנת 2015, בהמשך לעלייה של 3.3% בשנה הקודמת.
  • בהוצאה הלאומית לחינוך לנפש חלה עלייה של 3.0% (במחירים קבועים), בהמשך לעליות של 1.2% ושל 3.7% בשנים 2015 ו- 2014 בהתאמה.
  • משקי הבית מימנו 21.9% מההוצאה הלאומית לחינוך בדומה לשנת 2015. המגזר הממשלתי (הממשלה, הרשויות המקומיות ומוסדות ממשלתיים ללא כוונת רווח) מימן כ-78.1% מכלל ההוצאה הלאומית לחינוך, בדומה לשנת 2015.
  • ההוצאה השוטפת לתלמיד עולה עם העלייה בדרג החינוך; בשנת 2014, עלות לימודיו של תלמיד בחינוך הגבוה גדולה כמעט פי שניים מעלות לימודיו של תלמיד בחינוך העל-יסודי, וקרוב לפי שלושה מהעלות של תלמיד בחינוך הקדם-יסודי (לוח א).


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}