כ"א אלול, תשע"ז
12 ספטמבר 2017
269/2017
כתבה נעמה שטיינברג, תחום חשבונות ההוצאה לשירותים חברתיים
לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 
  • בשנת 2014 הייתה ההוצאה הלאומית לחינוך במוסדות חינוך בישראל, 6.6% מהתמ"ג, לעומת 5.8% במדינות ה-OECD. בחישוב נכללו מוסדות חינוך קדם-יסודי לגילי 3 ומעלה.
  • השוואת ההוצאה הממוצעת לתלמיד במחירים בין-לאומיים קבועים ( - PPPשווי כוח הקנייה), מראה כי בישראל ההוצאה הממוצעת לתלמיד בכל דרגי החינוך נמוכה מהממוצע במדינות החברות ב-OECD.
  • חלקה של ההוצאה הציבורית במימון ההוצאה לחינוך בישראל הסתכם בשנת 2014 (ללא חינוך קדם-יסודי) ב-79%. חלקה של ההוצאה הציבורית מסך ההוצאה הלאומית לחינוך במדינות אחרות נע בין 64% (בצ'ילה) ל-99% (בנורווגיה).
  • בחינוך גבוה המימון ממקורות פרטיים בישראל מגיע ל-48%, אחוז זה גבוה מהממוצע של מדינות    ה-OECD - 30%.
  • חלקה של התמורה לעבודה (שכר והוצאות נלוות) מתוך ההוצאה השוטפת בישראל היה בין הגבוהים במדינות ה-OECD, בכל דרגי החינוך.


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}