כ"ג אב, תשע"ז
15 אוגוסט 2017
235/2017

לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 
  • ההוצאה הלאומית למו"פ אזרחי הסתכמה בשנת 2016 בכ-52 מיליארד ש"ח - 4.3% מהתמ"ג, בדומה לשנת 2015.
  • ההוצאה למו"פ אזרחי לנפש בישראל הגיעה בשנת 2016 ל-1,607 (דולרים שוטפים במונחי שווי כוח הקנייה של התמ"ג), בעיקר בשל ריכוז גבוה של מרכזי פיתוח של חברות רב-לאומיות בישראל.
  • במגזר העסקי הייתה עלייה של 2.4% בהוצאה למו"פ במחירים קבועים, לאחר עלייה של 6.9% בשנת 2015.
  • בשנת 2015 52% ממימון המו"פ היה מחו"ל ו-34% - מהמגזר  העסקי.
  • בשנת 2016 הופנו 55% מהוצאות משרדי הממשלה לקידום הידע הכללי (הכולל ברובו את ההקצבות למו"פ של הוועדה לתכנון ולתקצוב של המועצה להשכלה גבוהה), ו-31% מהן הופנו לקידום טכנולוגיות תעשייתיות.{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}