ח' אלול, תשע"ז
30 אוגוסט 2017
254/2017
כתבה פנינה מלול, תחום חשבונות ההוצאה לשירותים חברתיים
לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 

בשנת 2016

  •  ההוצאה הלאומית לתרבות, לבידור ולספורט הסתכמה ב-2016 ב-54.7 מיליארד ש"ח שהם 4.5% מהתוצר המקומי הגולמי.
  • ההוצאה הלאומית לתרבות, לבידור ולספורט, במחירים קבועים, עלתה ב-3.7%, בהשוואה לשנת 2015, בהמשך לעלייה של 4.7% ב- 2014.
  • משקי הבית מימנו 85.6% מסך ההוצאה הלאומית, לעומת 88% בשנת 2015 ו-88.1% בשנת 2014
  • 75.4% מסך ההוצאות של משקי הבית לתרבות, לבידור ולספורט היו הוצאות לשירותי תרבות: הצגות, סרטים, קונצרטים ועוד; היתר היו לרכישת מוצרים: מקלטי טלוויזיה, מחשבים אישיים, ספרים ועוד.
  • ההוצאה הגבוהה ביותר מסך ההוצאה השוטפת לתרבות, בידור וספורט היתה למוזיקה ואומנויות הבמה - 21%.


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}