ב' אב, תשע"ז
25 יולי 2017
216/2017

לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 

בשנת 2015 (במחירים שוטפים)

 • סך ההוצאה למחקר ופיתוח במגזר העסקי בשנת 2015 הסתכמה ב-47.5 מיליארד ש"ח, עלייה של 7.4% בהשוואה לשנת 2014.
 • אחוז ההוצאה למו"פ פנימי[1] של המגזר העסקי מהתמ"ג הינו 3.8%.
 • ענף תכנות וייעוץ בתחום המחשבים ושירותים אחרים הוא הענף המוביל בתחום המחקר והפיתוח בהשוואה לענף מחקר מדעי ופיתוח - 18.1 מיליארד ש"ח ו-16.6 מיליארד ש"ח, בהתאמה.
 • לאחר שנתיים של ירידות בהוצאה למו"פ בתעשייה, השנה חל גידול של 2.7%.
 • חלה עלייה של 12.3% לעומת 2014 בהוצאה למו"פ בענף תכנות וייעוץ בתחום המחשבים ושירותים אחרים.
 • מספר המשרות המלאות במו"פ עמד על 70.7 אלף, עלייה של 3.0% לעומת שנת 2014.
 • בענפי התעשייה עשרה מפעלים מבצעים 45.9% מהמו"פ.
 • מכלל החברות הפעילות בענף תכנות וייעוץ בתחום המחשבים ושירותים אחרים ובענף מחקר מדעי ופיתוח מבצעות עשרים חברות 40.4% מהמו"פ.

מימון ההוצאה למו"פ

 • 56% מסך ההוצאה למו"פ מומנה ממקורות שונים בחו"ל. בענף תכנות וייעוץ בתחום המחשבים ושירותים אחרים  ובענף מחקר מדעי ופיתוח הגיע אחוז זה לכדי 69.6%. הסיבה לכך היא שבענפים אלו מתרכזים רוב מרכזי המו"פ של חברות רב-לאומיות, הממומנים על ידי חברת האם בחו"ל.
 • 7.8% מסך ההוצאה למו"פ מומנה מקרנות הון סיכון והון פרטי (כגון אנג'לים ובעלים).
 • 2.5% מסך ההוצאה למו"פ מומנה מהמדען הראשי במשרד הכלכלה (כיום רשות החדשנות).


 

  [1] ההוצאה למו"פ פנימי כוללת את עלות העבודה, הוצאות על חומרי גלם וחומרי עזר למו"פ, הוצאות אחרות כולל תקורה, השקעות במבנים ובציוד למו"פ ותשלומים לגורמים חיצוניים שהועסקו באופן פיזי בחברה (on-site) עבור עבודות מחקר ופיתוח. הוצאה זו אינה כוללת תשלומים לגורמים חיצוניים הועסקו מחוץ לחברה  (off-site).


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}