י"ד אלול, תשע"ז
05 ספטמבר 2017
261/2017
כתבה דלית כהן-לרנר, תחום מעקבים ומהלכי לימודים
לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 

הוצאה פרטית לתלמיד[1],[2] ב-2014

  • ההוצאה הפרטית לתלמיד במשקי הבית עמדה על 328 ש"ח בממוצע בחודש. 78.7% מהסכום הוצא באופן ישיר עבור התלמיד, ו-21.3% מהסכום - כחלק מסך ההוצאה של משק הבית עבור שירותי חינוך.
  • ההוצאה הפרטית לתלמיד הממוצעת בחודש של משק בית בחמישון ההכנסה העליון הייתה גדולה פי 3.4 מזה של משק בית בחמישון ההכנסה התחתון - 603 ש"ח, ו-176 ש"ח, בהתאמה.
  • ההוצאה הפרטית לתלמיד הממוצעת בחודש עמדה על 351 ש"ח בדרג החינוך היסודי, 365 ש"ח בחטיבת הביניים, ו-256 ש"ח בתיכון.
  • ההוצאה הפרטית לתלמיד הממוצעת בחודש עבור תלמידים יהודים, עמדה על 408 ש"ח בפיקוח הממלכתי, 369 ש"ח בפיקוח הממלכתי-דתי ו-292 ש"ח בפיקוח החרדי, לעומת 193 ש"ח עבור תלמידים ערבים.

מאפיינים חברתיים-כלכליים של משקי בית עם תלמידים

  • כשליש מהתלמידים (33.3%) השתייכו למשקי בית מהחמישון התחתון.
  • חלקם של התלמידים החרדים בחמישון התחתון היה גבוה מחלקם בסך כל התלמידים - 64.2% ו-14.5%, בהתאמה.
  • חלקם של התלמידים החרדים המתגוררים ביישובים חלשים (דורגו ברמה חברתית-כלכלית נמוכה),[3] גבוה מחלקם בסך התלמידים - 44.1% ו-14.5%, בהתאמה.
  • חלקם של התלמידים הערבים המתגוררים ביישובים חלשים (דורגו ברמה חברתית-כלכלית נמוכה),[3] גבוה מחלקם בסך התלמידים - 70.5% ו-25.7%, בהתאמה.


 

[1] כולל תלמידים בבתי ספר יסודיים ועל-יסודיים המתוקצבים על ידי משרד החינוך בלבד.
[2] כולל הוצאות של משקי הבית, ואינו כולל הוצאות של המגזר הציבורי או של מלכ"רים. לרשימה של סעיפי ההוצאה בחישוב האומדן ראו נספח.
[3] בהתאם למדד החברתי-כלכלי 2008. לפרטים ראו: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (2013). אפיון יחידות גאוגרפיות וסיווגן לפי הרמה החברתית-כלכלית של האוכלוסייה בשנת 2008. מס' 1530. ירושלים: המחבר.


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}