כ"ז סיון, תשע"ז
21 יוני 2017
176/2017
כתבה גליה יוחאי, תחום מדדי עסקים ותעשייה
לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 
פברואר -אפריל 2017 ,נתוני מגמה בחישוב שנתי (לוחות א ו-ב)

תעשייה, כרייה וחציבה

  • עלייה של 6.5% בייצור התעשייתי

  • ירידה של 0.4% במספר משרות השכיר

  • אין שינוי במספר שעות העבודה למעשה

  • עלייה של 3.3% בפדיון ממכירות לשוק המקומי במחירים קבועים, עלייה של 5.9% בפדיון ממכירות ליצוא במחירים קבועים

תעשייה, ללא כרייה וחציבה וללא טכנולוגיה עילית

  • עלייה של 2.2% בייצור התעשייתי

ענפי הטכנולוגיה העילית [1]

  • עלייה של 10.7% בייצור התעשייתי

[1] עפ"י סיווג ענפי התעשייה לפי עצמה טכנולוגית.


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}