כ"ז טבת, תשע"ז
25 ינואר 2017
026/2017
כתב דורון יגר בורשטין, תחום צריכה וכספים


 

הכנסה ממוצעת וחציונית ברוטו לחודש מעבודה עצמאית בשנת 2015- לכלל העצמאים

 • ב-2015  היו בישראל כ-390,000 עצמאים. 63.9% מהעצמאים היו גברים ו-36.1% נשים.
 • ההכנסה הממוצעת ברוטו לחודש מעבודה עצמאית הייתה 10,472 ש"ח.
 • ההכנסה החציונית[1]  ברוטו לחודש מעבודה עצמאית הייתה 6,942 ש"ח.

הכנסות עצמאים לעומת שכירים

 • ההכנסה הממוצעת ברוטו לחודש של עצמאים גבוהה ב-9.3% מההכנסה הממוצעת של שכירים.
 • ההכנסה החציונית ברוטו לחודש של עצמאים כמעט שווה לזו של שכירים (0.8% יותר).
 • הפער בין ההכנסה הממוצעת וההכנסה החציונית ברוטו לחודש של עצמאים גבוה ב-6.1 נקודות האחוז מהפער בהכנסות של שכירים (33.7%, לעומת 27.6%, בהתאמה). כלומר, בקרב עצמאים לעומת שכירים, יש פיזור גבוה יותר של הכנסות.


הכנסה ממוצעת ברוטו מעבודה עצמאית לפי מאפיינים דמוגרפיים

 • ההכנסה הממוצעת ברוטו לחודש לגבר עצמאי הייתה  12,399 ש"ח. ההכנסה הממוצעת ברוטו לחודש לאישה עצמאית הייתה 7,065 ש"ח. הפער בהכנסה הממוצעת בין המינים היה 43.0%.
 • בכל קבוצות הגיל ההכנסה של גברים עצמאים הייתה גבוהה יותר מזו של נשים עצמאיות. הפער הגבוה ביותר בהכנסות בין המינים נמצא בקבוצת גיל 65+ - פער של 59.2%, והפער הנמוך יותר נמצא בקבוצת הגיל    44-35 - פער של 21.6%.
 • בקרב גברים, ההכנסה של גברים עצמאים נשואים הייתה הגבוהה ביותר - 13,535 ש"ח בממוצע לחודש. לעומת זאת, בקרב נשים ההכנסה של נשים עצמאיות רווקות הייתה הגבוהה ביותר - 8,473 ש"ח בממוצע לחודש.

הכנסה ממוצעת ברוטו מעבודה עצמאית לפי מאפייני תעסוקה

 • ההכנסה הממוצעת הגבוהה ביותר מבין ענפי הכלכלה הייתה בענף בינוי - 14,833 ש"ח  ברוטו לחודש.
 • ההכנסה הממוצעת הגבוהה ביותר מבין משלחי היד הייתה בקרב מנהלים - 16,319 ש"ח לחודש. במשלח יד זה נמצא מספר שעות העבודה השבועיות הגבוה ביותר - 48.0 שעות בממוצע לשבוע.


 

[1] הכנסה חציונית - מדד אמצע סטטיסטי המורה על הערך (ההכנסה) שחצי מאוכלוסיית העצמאים משתכרת מעליו וחצי מתחתיו. לעומתו, ממוצע ההכנסה הוא מדד פיזור סטטיסטי לסך השכר של כלל האוכלוסייה חלקי אותה אוכלוסייה.{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}