ט' אב, תשע"ז
01 אוגוסט 2017
223/2017
כתב דוד מעגן, תחום סטטיסטיקה של חינוך גבוה וכוח אדם בהוראה
לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 
  • שיעורם של  עובדי ההוראה (עד גיל 40), אשר נבחנו בבחינה הפסיכומטרית, נמצא במגמת עלייה ניכרת בעשור האחרון, מכ-54% בשנת 2008 לכ-70% בשנת 2017.
  • ממוצע הציון הכללי בבחינה הפסיכומטרית בקרב כלל עובדי ההוראה עלה מ-477 נקודות בשנת 2008 ל-494 נקודות בשנת 2017. בקרב עובדי הוראה חדשים, מ-494 ל-509, בהתאמה.
  • ממוצע הציון הכללי בבחינה הפסיכומטרית בשנת 2017, בקרב עובדי הוראה ביישובים ברמה חברתית-כלכלית גבוהה, היה 530 לעומת 481 ביישובים ברמה חברתית-כלכלית נמוכה. בקרב עובדי הוראה חדשים, 534 ו-500 בהתאמה.
  • ממוצע הציון הכללי בבחינה הפסיכומטרית בשנת 2017, בקרב עובדי הוראה בפריפריה, היה 469 לעומת 517 במרכז הארץ. בקרב עובדי הוראה חדשים, 487 ו-528 בהתאמה.
  • ממוצע הציון בחשיבה כמותית בקרב עובדי הוראה להוראת מתמטיקה, נמצא במגמת יציבות בשנים האחרונות, כ-100 נקודות בממוצע בחינוך היסודי, כ-110 נקודות בממוצע בחטיבות הביניים וכ-116 נקודות בממוצע בחטיבות העליונות.
  • ממוצע הציון באנגלית בקרב עובדי הוראה להוראת אנגלית, נמצא במגמת יציבות בשנים האחרונות,  כ-101 נקודות בממוצע בחינוך היסודי, כ-107 נקודות בממוצע בחטיבות הביניים וכ-113 נקודות בממוצע בחטיבות העליונות.
  • שיעור הסטודנטים שנה א' במכללות האקדמיות לחינוך, אשר נבחנו בבחינה הפסיכומטרית, ירד באופן ניכר במהלך העשור האחרון, מכ-87% בשנת 2006 לכ-56% בשנת 2016.
  • ממוצע הציון הכללי בקרב סטודנטים שנה א' במכללות האקדמיות לחינוך, במגמת ירידה בשנים האחרונות, מכ-514 בשנת 2011 לכ-495 בשנת 2016.
  • ממוצע הציון הכללי בקרב מקבלי תואר "בוגר בהוראה" במכללות האקדמיות לחינוך, עלה בעשור האחרון, מכ-466 בשנת 2006 לכ-503 נקודות בשנת 2016.
  • בקרב סטודנטים חדשים להסבה להוראה, הציון הממוצע ירד מכ- 524  בשנת 2012 לכ-507  בשנת 2016.{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}