ח' אייר, תשע"ז
04 מאי 2017
120/2017


 
שינויים ראליים בתקציב הרגיל בשנת 2015 לעומת 2014

 • עלייה של 5.4% בהכנסות ושל 5.2% בהוצאות.

 

 • העלייה בהכנסות נובעת מעלייה של 7.9% בהשתתפות הממשלה ושל 3.7% בהכנסות העצמיות. [1]

 

 • השינויים אינם אחידים בכל הרשויות המקומיות. ב-71 מהן חלה ירידה בהכנסות העצמיות, לעומת 57 ב-2014. 

 

 • ב-86 מתוך 255 הרשויות המקומיות נרשם ב-2015 גירעון תקציבי בתקציב הרגיל, לעומת 108 רשויות מקומיות ב-2014 ו-138 רשויות ב-2013.

 

 • ארנונה למגורים - יחס הגבייה [2] ב-2015 עמד על 72.9%, גבוה יותר בהשוואה ל-2014 (70.7%).

 

 • שיעור הארנונה לא למגורים עמד על 56.6% מסך הארנונה הכללית, בדומה ל-2014 (56.9%).

נתונים פיזיים נבחרים של הרשויות המקומיות

 • ב-2015 היו בישראל 255 רשויות מקומיות שכללו 76 עיריות, 125 מועצות מקומיות ו-54 מועצות אזוריות.

 

 • האוכלוסייה בישראל בסוף 2015 מנתה 8,463.4 אלף תושבים, 74.2% מתוכה התגוררה בתחומי העיריות.

 

 • ב-2015 עלה היקף ההגירה הפנימית ב-1.7% בהשוואה ל-2014 ועמד על 258,194 נכנסים/יוצאים.

 

 • ב-2015 חלה עלייה של כ-1.2% בצריכת המים למגורים לנפש בעיריות ובמועצות מקומיות בהשוואה ל-2014.

 

 • פסולת ליום לתושב (קילוגרם לנפש) עמדה ב-2015 על 1.7 ברמה הכלל ארצית, ואחוז המחזור עמד על 20%.

 

 • הממוצע הארצי של תלמידים לכיתה עמד על 25 ב-2015, והוא נע בין 8.3 תלמידים לכיתה בחריש ל-34.9 תלמידים לכיתה בהר אדר.

  [1]  הכנסות עצמיות - הכנסות שהרשויות עצמן גובות מפרטים וממוסדות כגון: ארנונה כללית, אגרות היטלים ועוד.
  [2] יחס הגבייה - אחוז הגבייה מסך החיובים.


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}